Team Taiwan 2009 - California - Northern

    Team Taiwan 2009 - Kansas

    Team Taiwan 2009 - Hawaii (click for slide show)

    Team Taiwan 2009 - New Jersey

    Team Taiwan 2009 - San Diego

    Team Taiwan 2009 - St. Louis